Reisekontoret sørger for effektiv koordinering av transporten til/fra Gardermoen for Industriparkens reisende og besøkende.

Vi benytter i all hovedsak biler fra Arne Wangen AS. Raufoss Service AS leier plasser på Gardermoen i parkeringshuset, P10's VIP garasje.

Bestilling av transportmidler for øvrig samt hotellovernatting lokalt, ordnes etter behov.