Vi kan ta på oss sekretærrelaterte oppgaver av både kortere og lengre varighet.

For tiden har vi leid ut flere av våre ansatte til kunder over lengre kontrakter. Arbeidet vi utfører består bl.a. av bokføring, sekretariatstjenester for ulike virksomheter og oppdatering av websider.