Arrangement

Vi har et erfarent team som kan skreddersy arrangementer lokalt, men tar også oppdrag ellers i Norge. Vi kan hjelpe til med å finne egnet sted for arrangementet, koordinere mellom kunde og konferansested, ha kontakt med foredragsholdere, håndtere påmeldinger via et profesjonelt påmeldingssystem samt ordne alt rundt bespisning og teknisk utstyr.

Møteromsutleie

Vi tilbyr flere typer møterom i Raufoss Industripark som kan leies enkeltvis eller samlet etter kundens behov.

Reisekontoret

Reisekontoret sørger for effektiv koordinering av transporten til/fra Gardermoen for Industriparkens reisende og besøkende.

Sekretær

Vi kan ta på oss sekretærrelaterte oppgaver av både kortere og lengre varighet.

Varer/Post

Vi tilbyr posttjenester for bedriftskunder i Raufoss- og Gjøvikområdet til konkurransedyktige priser.

Gartner/vaktmester

Vårt vaktmester- og eiendomsteam har primært oppdrag for kunder i Raufoss Industripark. Vi har også egen gartner i temaet.